Soubory cookies a podobné technologie pomáhají zlepšovat užívání našeho webu. Díky nim poznáme vaše preference a snadněji vám zobrazíme to, co hledáte. Zároveň můžeme rozvíjet naše webové stránky a služby. Navíc nám společně s našimi partnery umožníte, abychom vám zobrazili jen pro vás relevantní reklamní nabídky. Pokud přijmete všechny cookies, umožníte nám, abychom je využívali pro všechny zmíněné účely. Můžete si ale také zvolit své vlastní nastavení.

Více informací
Přijmout všechny cookies Personalizovat
Přijmout zvolené cookies
 1. Prodávající poskytuje záruku na zboží v délce 24 měsíců.
 2. K reklamaci pokud možno doložte doklady o prodeji zboží vystavené prodávajícím kupujícímu (kopii faktury), popis závad, které produkt vykazuje. Kupující je povinnen předat prodávajícímu reklamované zboží čisté, doporučujeme použít originální balení. Pokud tak neučinní, je prodávající oprávněn reklamaci odmítnout.
 3. Záruka se vztahuje pouze na závady vzniklé při běžném používání výrobku.
 4. Záruka se nevztahuje na závady způsobené nešetrným nebo násilným zacházením s výrobky a na vady vzniklé v důsledku oprav, které neprováděl prodávající nebo jím pověřená osoba. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací.
 5. Nárok na záruku nelze uplatnit, jestliže vady byly způsobeny vnějšími událostmi a nezpůsobil je prodávající.
 6. V rámci záruky a záruční opravy se nárokuje výhradně oprava výrobku, nikoli jeho vylepšení proti původnímu stavu.
 7. U zlevněného zboží a zboží použitého se záruka nevztahuje na vady, pro které bylo zboží zlevněno, které vznikly v důsledku jeho používání či opotřebení.
 8. Kupující, který je spotřebitelem podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitelů, má podle zákona o ochraně spotřebitelů právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu ze smlouvy o dodávce zboží (dále jen „spotřebitelský spor“). V případě, že dojde mezi prodávajícím a kupujícím - spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může kupující - spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:
  Česká obchodní inspekce
  Ústřední inspektorát - oddělení ADR
  Štěpánská 15
  120 00 Praha 2
  Email: adr@coi.cz
  Web: adr.coi.cz
  Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 9. Co je třeba uvést při reklamaci zboží:
  - Co je obsahem reklamace (identifikace zboží a zavády)
  - Jaký způsob vyřízení zákazník požaduje
  - Kontaktní údaje pro sdělení informace o způsobu vyřízení reklamace.